เนื่องด้วยธนาคารมีความจำเป็นจะต้องทำการปิดระบบ เป็นการชั่วคราว
เพื่อทำการบำรุงรักษาระบบ ในช่วงเวลาต่อไปนี้

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 20:00 น. - วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559 เวลา 03:00 น.

ธนาคารจึงใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

Please informed that our service will be temporarily unavailable due to system maintenance as the following schedule:

Saturday 3 December,2016 8:00 p.m. - Sunday 4 December,2016 3.00 a.m.

We sincerely apologize for all inconveniences caused.