เนื่องด้วยธนาคารมีความจำเป็นจะต้องทำการปิดระบบ เป็นการชั่วคราว
เพื่อทำการบำรุงรักษาระบบ ในช่วงเวลาต่อไปนี้

วันเสาร์ที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 21:00 น. - วันอาทิตย์ที่ 03 ธันวาคม 2566 เวลา 02:00 น.

ธนาคารจึงใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

Please informed that our service will be temporarily unavailable due to system maintenance as the following schedule:

Saturday 2 December,2023 9.00 p.m. - Sunday 3 December,2023 2.00 a.m.

We sincerely apologize for all inconveniences caused.